El engine magnético de Perendev | La mentira esta ahi fuera

نوشته شده در موضوع تولید انرژی رایگان در 02 نوامبر 2016
El pasado día 28 de Noviembre Sergio, un lector de este blog,  me dejaba un comentario en el artículo que escribí sobre los motores magnéticos. Me indicaba en el mensaje el enlace a Perendev Power Holding, una empresa que tiene ya a la venta generadores magnéticos de 100 kW y pronto pondrá a la venta motores de 300 kW. La web tiene un aspecto de lo más confiable. Aparecen las fotografías de las personas implicadas en el proyecto, direcciones, teléfonos y precios. Lo primero que me llama la atención es la cantidad de energía generada. 100 kW es mucho, y 300 kW ya ni digamos. Uno de los reactores nucleares de la central de Ascó generaría la misma cantidad de electricidad que 3300 de estos aparatos. Se me hace raro pensar que si la generación de electricidad por medio de dispositivos magnéticos fuese una realidad y que ofreciese semejante eficacia, las compañías eléctricas no estén investigando esta materia. Lo segundo que me llama la atención es el precio del dispositivo. El más barato tiene un coste de 24.700€ en concepto de renting por 5 años, que se paga por adelantado (eso sí), y tras este periodo el usuario está obligado a contratar un servicio de mantenimiento de ...

آموزش ساخت ژنراتور ساده(تولید برق رایگان) – فیلم آکا

نوشته شده در موضوع تولید انرژی رایگان در 28 اکتبر 2016
آموزش ساخت ژنراتور ساده(تولید برق رایگان) - فیلم آکا  آموزش ساخت ژنراتور ساده(تولید برق رایگان) - فیلم آکا - فیلم '); $('.afs_ads').show(); timer=setInterval(function(){ step++; if(step==timeli) { clearInterval(timer); $('.afs_ads').hide(); jwplayer().play(); } else { $('.progressbar').css('width',(step*(100/timeli))+'%'); } },1000); } function showads(tp,link,addr,timeli,s) { var m=''; if(tp=='iframe') m=''; else m=''; console.log('show ads'); $('.afs_ads').html(''); $('.afs_ads').show(); $('.closeads').click(function(){ $('.afs_ads').hide(); }); timer=setInterval(function(){ $('.afs_ads').hide(); },timeli*1000); } var dataads=''; var listads = Array(); $.ajax({ type: "GET" , url: "/filme/ads.xml" , dataType: "xml" , complete: function(data,status) { dataads=data.responseText; } }); function adsw() { var xmlDoc = $.parseXML( dataads ); var $xml = $(xmlDoc); var $ads = $xml.find("ads"); $ads.each(function(){ console.log($(this).find('type').text()); var tp = $(this).find('type').text(); ...

Free Energy — Free listening, videos, concerts, stats and …

نوشته شده در موضوع تولید انرژی رایگان در 28 اکتبر 2016
Free Energy is a Philadelphia, PA band formed in 2008 which includes Scott Wells, Paul Sprangers, Evan Wells, Sheridan Fox, and Nick Shuminksy. Wells and Sprangers were both in now-defunct Hockey Night. Free Energy broadcasts melodic, hook-laden rock tunes with a heavy dose of bombastic glam and classic dust. Where the similarly hook-tastic Hockey Night was reminiscent of Pavement and Truman's Water, Free Energy shares more similarities with the heroes of old: Thin Lizzy, Cheap Trick, Boston, Fleetwood Mac,Bruce… read more

Free energy

نوشته شده در موضوع تولید انرژی رایگان در 28 اکتبر 2016
Free energy may refer to: In science: Thermodynamic free energy, the energy in a physical system that can be converted to do work, in particular: Helmholtz free energy (A=U–TS), the energy that can be converted into work at a constant temperature and volume Work content, a related concept used in chemistry Gibbs free energy (G=H–TS), the energy that can be converted into work at a constant temperature and pressure throughout a system Variational free energy, a construct from information theory that is used in variational Bayesian methods In economics: Energy from sources that do not require an input which has to be paid for, (usually a sub-set of renewable energy) In pseudoscience: Free energy device, a hypothetical perpetual motion device that creates energy, thereby contradicting the laws of thermodynamics In popular culture: Free energy suppression, a conspiracy theory that advanced energy technologies are being suppressed by governments and/or special interest groups In music: Free Energy (band), a 5-piece rock band on DFA Records See also[edit] Free-energy relationship - a relation between the reaction rate or equilibrium constants of two series of chemical reactions Free energy perturbation - a method based on statistical mechanics that is used in computational chemistry for computing free energy differences Free energy principle - a variational formulation of self-organisation in biological systems, applied in ...

Free Energy | Advanced Alternative Energy Solutions by Peter …

نوشته شده در موضوع تولید انرژی رایگان در 28 اکتبر 2016
WELCOME TO PETER LINDEMANN’S FREE ENERGY WEBSITE. For many people, FREE ENERGY is a “buzz word” that has no clear meaning. As such, it relates to a host of inventions that do something that is not understood, and is therefore a mystery. For others, it means “perpetual motion” and is therefore dismissed, without due consideration. This website is dedicated to clarifying exactly what free energy is, how it works and how it can be applied in your everyday life….for light, heat and power. In the simplest sense, FREE ENERGY is any energy that is provided by the Natural World. This may include energy sources that you are familiar with, such as solar panels or wind generators, but also could include amazing technologies like a car powered by water-fuel, a battery charger powered by Magnets, or a home heating system powered by the Earth. The best FREE ENERGY systems deliver energy at no on-going cost to the user, without detrimental effects to the environment, and at extremely low costs for the maintenance and operation of the equipment. On this website, I will NOT be presenting any futuristic ZPE technologies, or impossible inventions that break the Laws of Physics. What I will be talking about ...

Perpetual motion

نوشته شده در موضوع تولید انرژی رایگان در 25 اکتبر 2016
Perpetual motion is motion of bodies that continues indefinitely. This is impossible because of friction and other energy-dissipating processes.[2][3][4] A perpetual motion machine is a hypothetical machine that can do work indefinitely without an energy source. This kind of machine is impossible, as it would violate the first or second law of thermodynamics.[3][4][5] These laws of thermodynamics apply even at very grand scales. For example, the motions and rotations of celestial bodies such as planets may appear perpetual, but are actually subject to many processes that slowly dissipate their kinetic energy, such as solar wind, interstellar medium resistance, gravitational radiation and thermal radiation, so they will not keep moving forever.[6][7] Thus, machines which extract energy from finite sources will not operate indefinitely, because they are driven by the energy stored in the source, which will eventually be exhausted. A common example is devices powered by ocean currents, whose energy is ultimately derived from the Sun, which itself will eventually burn out. Machines powered by more obscure sources have been proposed, but are subject to the same inescapable laws, and will eventually wind down. History[edit] The history of perpetual motion machines dates back to the Middle Ages. For millennia, it was not clear whether perpetual ...

Free Energy Magnetic Motor: Alsetalokin’s Version Filmed …

نوشته شده در موضوع تولید انرژی رایگان در 23 اکتبر 2016
Magnetic motors have fascinated me because of their statement: energy is all around, and should be free of charge. Many have tried to build magnetic motors, but it’s difficult, and the difficulty comes from the fact that you somehow have to isolate and beam the magnetic field into only one direction, so it can repel the stator magnet properly and the following magnet would not attract or repel the stator until it reaches the position that would push it in the same movement direction. Or, at least, that’s how I see things. Anyway, here is another experimenter that uses rotating magnets on the stator, that if aligned properly to a certain pattern that he tries to find every time the motor starts, produces a movement of the rotor, and thus energy. The idea is that the magnet doesn’t produce energy by itself, but the arrangement and the magnetic flux really do. And, if you find the right alignment pattern, I see no reason why it shouldn’t. Just watch the video and share your opinion with us.

History of incessant suit machines

نوشته شده در موضوع تولید انرژی رایگان در 21 اکتبر 2016
The history of perpetual motion machines dates back to the Middle Ages. For millennia, it was not clear whether perpetual motion devices were possible or not, but the development of modern theories of thermodynamics has shown that they are impossible. Despite this, many attempts have been made to construct such machines, continuing into modern times. Modern designers and proponents sometimes use other terms, such as "overunity", to describe their inventions. History[edit] Kinds of perpetual motion machines Perpetuum Mobile of Villard de Honnecourt (about 1230) 15th-century wheel by Taccola Orffyreus' Mersseburgische Perpetuum Mobile Boyle's perpetual motion scheme There are two types of perpetual motion machines: Perpetual motion machines of the first kind are those devices that violate the first law of thermodynamics, the principle of conservation of energy, creating energy out of nothing. Most attempts fall into this category. Perpetual motion machines of the second kind are devices that violate the second law of thermodynamics. Even though they obey the principle of conservation of energy, they attempt extraction of work from a single heat reservoir, violating the principle of no entropy decrease in an isolated macroscopic thermodynamic system. Pre-19th century[edit] There are some unsourced claims[1] that a perpetual motion machine called the "magic wheel" (a wheel spinning on its axle powered by ...

Free Energy Magnet Motor Project Free Energy Generator …

نوشته شده در موضوع تولید انرژی رایگان در 18 اکتبر 2016
Nous utilisons des cookies en vue d’améliorer votre expérience en ligne, notamment pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts. En utilisant Dailymotion, vous reconnaissez accepter notre charte sur les cookies.

انرژی برق رایگان تمام نشدنی – فیلم

نوشته شده در موضوع تولید انرژی رایگان در 18 اکتبر 2016
'); timer=setInterval(function(){ clearInterval(timer); step++; if(step5) { clearInterval(timer); jwplayer().play(); $('.afs_ads').hide(); } else $('.progressbar').css('width',(step*20)+'%'); },1000); } } } });