دانلود کتاب آزمایشگاه علوم تجربی 2 پایه یازدهم دبیرستان …

نوشته شده در موضوع تولید انرژی رایگان در 25 نوامبر 2017
دانلود کتاب آزمایشگاه علوم تجربی 2 پایه یازدهم دبیرستان رشته تجربی و ریاضی

 دانلود کتاب آزمایشگاه علوم یازدهم رشته های تجربی و ریاضی دبیرستان پایه های تجربی و ریاضی به صورت فایل PDF همراه با مشخصات و تعداد فصل های کتاب آزمایشگاه یازدهم با مشخصات زیر دانلود نمایید اهداف و ساختار کتاب آزمایشگاه سال یازدهم به صورت زیر می باشد.کتاب آزمایشگاه علوم تجربی 2 سال 11 یازدهم دبیرستان شامل 4 فصل در قالب 136 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

کتاب آزمایشگاه علوم تجربی یازدهم ۱۳۶ صفحه هست که ۱۱ صفحه کلیات و ۶۵ آزمایش داره که بیشترین مربوط به فیزیک وکمترین مربوط به زمین شناسی هست:

 •  ۲۴ آزمایش فیزیک (۷آزمایش مربی ۴آزمایش دستورالعملی و۱۳ تا آزمایش کاوشگری)
 •  ۲۱ آزمایش شیمی (۷ آزمایش مربی و۸ آزمایش دستورالعملی و ۶ آزمایش کاوشگری)
 • ۱۲ آزمایش زیست شناسی (۸ آزمایش دستورالعملی و۴ آزمایش کاوشگری)
 •  ۸ آزمایش زمین شناسی (۱آزمایش مربی ۳ آزمایش دستورالعملی و ۴ آزمایش کاوشگری)

 

لیست آزمایش های کتاب آزمایشگاه علوم 11 سال یازدهم دبیرستان

پروژه

✔️ساخت پلیمر زیست تخریب پذیر و بررسی خواص پلیمرها

آزمایش های کاوشگری

✔️آزمايش :آیا غلظت و دما بر سرعت واکنش ها موثرند؟

✔️آزمايش :انرژی موجود در مواد غذایی چگونه اندازه گیری می شود؟

✔️آزمايش :چگونه از انرژی شیمیایی موجود درمیوه و سبزیجات انرژی الکتریکی بگیریم؟

✔️آزمايش :چگونه از روشهای سریع برای شناسایی پلاستیک ها استفاده کنیم؟

✔️آزمايش :چگونه پلاستیک از مواد زیست تخریب پذیر بسازیم؟

✔️آزمايش :چه عواملی در سرعت واکنش موثرند؟

آزمایش های دستور العملی

✔️آزمايش :تبدیل انرژی شیمیایی به الکتریکی

✔️آزمايش :اندازه گیری سرعت واکنش های شیمیایی

✔️آزمايش :تولید اسید آلی

✔️آزمايش :ثابت تعادل واکنش

✔️آزمايش :جلاپردازی (پوشش دهی فلزها)

✔️آزمايش :درصد فلز در کانسنگ

✔️آزمايش :تعیین میزان کاهش دمای انجماد یک محلول

✔️آزمايش :اندازه گیری نقطه ذوب

آزمایش های مربی

✔️آزمايش :استخراج آهن در مقیاس کوچک

✔️آزمايش :آب چاه کلوین ( آب فرا سرد)

✔️آزمايش :خمیر دندان فیل

✔️آزمايش :رنگ های آسمان

✔️آزمايش :زور شیمی (پاره کردن قوطی)

✔️آزمايش :سول و ژل

✔️آزمايش :فلزشناور

✔️آزمايش :اسیدیته میوه ها

✔️آزمايش :واکنش بطری آبی (رنگ تیمی)

✔️آزمايش :واکنش زمان سنج نشاسته – ید

آزمایش های زمین شناسی

✔️آزمايش :آب هاي آلوده را چگونه تصفیه كنیم؟

✔️آزمايش :اختلاف ساعت کشورهای مختلف را چگونه محاسبه مي کنيد؟

✔️آزمايش :تعيين درصد تخلخل در خاك هاي مختلف

✔️آزمايش :چگونه درجه سختی مجموعه کانی ها خود را تعیین می کنید؟

✔️آزمايش :رسم نیم رخ توپوگرافی

✔️آزمايش :سيستم تصوير در تهيه نقشه

✔️آزمايش :شناسایی کانی های مشابه و هم رنگ

✔️آزمايش :نقشه مدرسه خود را رسم كنيد

آزمایش های زیست شناسی

✔️آزمايش :مشاهده انواع پلاست در ياخته هاي گياهي
✔️آزمايش :چربي هاي مضر براي بدن كدامند؟
✔️آزمايش :کشت باکتری های ده پوست
✔️آزمايش :مراحل رشد مگس سرکه و بررسی صفات ظاهری آن

آزمایش های فیزیک

✔️آزمايش :بارهایی که به یک جسم رسانا داده می شود کجا می روند؟
✔️آزمايش :توپ مغناطیسی (حلقه پران)
✔️آزمايش :چگونه موتورالکتریکی ساده بسازیم ؟
✔️آزمايش :چگونه یک الکتروفور بسازیم؟
✔️آزمايش :چگونه یک بلندگوی ساده بسازیم؟
✔️آزمايش :چگونه یک الکتروسکوپ ساده و حساس بسازیم؟
✔️آزمايش :چگونه یک موتور الکترو استاتیک بسازیم ؟
✔️آزمايش :چگونه دمای تقریبی سیم تنگستن لامپ روشن را بدست آوریم؟
✔️آزمايش :مبدل ها را چگونه می سازند؟
✔️آزمايش :مولد الکتریسیته ساکن (واندوگراف)

✔️چگونه آهنربا درست کنیم و خاصیت مغناطیسی آن را از بین ببریم؟
✔️چگونه انرژی الکتریکی را بدون سیم انتقال دهیم؟
✔️مبدل های الکتریکی
✔️مقدار نفوذپذیری آبخوان چه تأثیری بر میزان آبدهی آن دارد؟
✔️مولد جریان برق
✔️مداد نورافشان

كتاب به كدام شايستگي ها (اهداف) ساحتهاي تربيت پوشش مي دهد؟

 •  1-برقراري ارتباط سازنده با طبيعت از طريق شناخت و استفاده از طبيعت با هدف تكريم، تسخير، آباداني و آموختن از آن براي ايفاي نقش سازنده در فعاليت هاي علمي در سطح ملي و جهاني بر اساس نظام معيار اسلامي (ساحت تربيت علمي و فناوري).
 •  2-بهره گيري و ارزيابي از يافته هاي علمي و فناورانه و ايجاد خلاقيت و نوآوري در آن ها جهت كشف صورت هاي جديد واقعيت يا خلق روش ها و ابزار هاي نوين براي وصول به اهداف متعالي در چهارچوب نظام معيار اسلامي (ساحت تربيت علمي و فناوري).
 • 3- شناخت و بهره گيري از نتايج تجارب متراكم بشري در حوزه علوم و فناوري (فهم و درك دانش هاي پايه و علوم كاربردي، كسب مهارت دانش افزايي، كسب دانش، بينش و تفكر فناورانه براي بهبود كيفيت زندگي، به كارگيري شيوه تفكر علمي و منطقي و داشتن تفكر انتقادي در مواجهه با مسائل زندگي) بر اساس نظام معيار اسلامي (ساحت تربيت علمي و فناوري).
 • 4-درك زيبايي هاي جهان آفرينش به منزله مظاهر جمال و كمال الهي و ارتقاي ذائقه زيباشناسانه خود (ساحت تربيت زيبايي شناختي و هنري).
 • 5-كوشش مداوم فردي و جمعي براي حفاظت از محيط زيست و احترام به طبيعت بر اساس نظام معيار اسلامي (ساحت تربيت زيستي و بدني).

كتاب به كدام شايستگي ها (اهداف) حوزه هاي تربيت و يادگيري پوشش مي دهد؟

 • 1- اهداف ساحت تربيت علمي و فناوري
 • 2- اهداف ساحت تربيت اقتصادي و حرفه اي
 • 3- اهداف ساحت تربيت زيبايي شناختي و هنري
 • 4- اهداف ساحت تربيت زيستي و بدني

 محتواي كتاب (ايده هاي كليدي- مربوط به حوزه، از ساير حوزه ها )

 • 1- آزمايشهاي مربي( انگيزشي)
 • 2- آزمايشهاي دستورالعملي
 • 3-آزمايشهاي كاوشگري
 • 4- پروژه

اجزاي بستة آموزشي مرتبط با كتاب (كتاب راهنماي معلم، نرم افزار آموزش معلمان بر فراز آسمان،كتاب كار، فيلم آموزشي دانش آموز، كتاب گويا، فيلم آموزشي والدين ، … ) الزامي و غيرالزامي

 • 1-كتاب راهنماي معلم
 • 2- نرم افزار آموزش معلمان بر فراز آسمان
 • 3-كتاب كار
 • 4- فيلم آموزشي دانش آموز

 تقسيم بندي واحدهاي يادگيري كتاب (بخش، فصل، درس) و عناوين فصل های کتاب به شرح زیر می باشد:

 • فصل 1-كليات
 • فصل 2-آزمايشهاي مربي
 • فصل 3-آزمايشهاي دستورالعملي
 • فصل4-آزمايشهاي كاوشگري
 • فصل5- پروژه

 

برای دانلود کتاب آزمایشگاه علوم تجربی 2 پایه یازدهم دبیرستان رشته تجربی و ریاضی روی لینک های دانلود کلیک کنید

(18 رای, میانگین امتیاز: 4٫61 از 5)

منبع:دفتر تالیف کتب درسی

Article source: http://jamshimi.ir/chemistry-lab-2-eleven-high-school/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code