دانلود کتب حقوقی و فقهی رایگان 46 جلد

نوشته شده در موضوع تولید انرژی رایگان در 18 دسامبر 2016

معرفی منبع دانلود کتاب های حقوقی و فقه به لینک ذیل مراجعه فرمایید
——————————————————————–
http://abolghasemshamabadi.blogfa.com/category/46
———————————————————————————————

دانلود کتب حقوقی و فقهی رایگان
92/02/19
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 15:45
نظر دهید
۱- رهیافت های نوین پیشگیری از جرم – جلد اول

۲- رهنمودهای عملی پیشگیری از جرم

۳- راهنمای کارگاه علمی-کاربردی مدیریت پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی

۴- هویت و نقشهای جنسیتی

۵- اشتغال زنان

۶- آسیب شناسی خانواده

۷- نفی خشونت علیه زنان (از نگاه علم و دین)

۸- ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن (ﺑﺮرﺳﻲ، ﻋﻠﻞ و درﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﻲ)

۹- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم و ﻏﺮب – جلد (۱) : ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن، ﺣﻖ ﺣﻴﺎت و ﺣﻖ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

۱۰- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم و ﻏﺮب – جلد (۲) : ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و اﺷﺘﻐﺎل

۱۱- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم و ﻏﺮب – جلد (۳) : ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻧﺎن

۱۲- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم و ﻏﺮب – جلد (۴) : ﺣﻖ آﻣﻮزش و ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ زﻧﺎن

۱۳- ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ دررواﺑﻂ زوﺟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﻲ و اﺳﻼﻣﻲ

۱۴- ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ (ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﮑﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻮﺭ)

۱۵- مروری بر مسائل اجتماعی ایران (خانواده، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ)

۱۶- حقوق فناوری اطلاعات – جلد اول: مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیک (مطالعه تطبیقی)

۱۷- حقوق فناوری اطلاعات – جلد دوم: حقوق قراردادها در گستره قراردادهای الکترونیک (مطالعه تطبیقی)

۱۸- حقوق فناوری اطلاعات – جلد سوم: دادگاه صالح و قانون حاکم در بستر قراردادهای الکترونیک (مطالعه تطبیقی)

۱۹- بنیاد نظری اصلاح نظام قانون گذاری

۲۰- رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی

۲۱- مطالعه تطبیقی مجالس قانون گذاری

۲۲- آیین دادرسی کیفری (آشوری) – جلد یک

۲۳- آیین دادرسی کیفری (آشوری) – جلد دو

۲۴- بایسته های حقوق جزای عمومی (۱-۲-۳)

۲۵- مفاهیم اساسی نظریه ولایت فقیه

۲۶- مبانی و مستندات قانون اساسی (روند تدوین و بازنگری قانون اساسی)

۲۷- نظام الحکم و الإدارة فی الإسلام

۲۸- حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان

۲۹- مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی – ۱۳۵۸ (جلسه اول تا ۳۱ ام)

۳۰- مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی – ۱۳۵۸ (جلسه ۳۱ ام تا ۵۰ ام)

۳۱- مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی – ۱۳۵۸ (جلسه ۵۰ ام تا آخر)

۳۲- راهنمای اسفاده از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی – ۱۳۵۸ – همراه با معرفی مجلس و اعضای خبرگان قانون اساسی

۳۳- بررسی تطبیقی مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنی

۳۴- بررس‍ی ف‍ق‍ه‍ی و ح‍ق‍وق‍ی م‍ج‍م‍ع ت‍ش‍خ‍ی‍ص م‍ص‍ل‍ح‍ت ن‍ظام

۳۵- بررسی فقهی حقوقی جرائم رایانه ای

۳۶- حقوق جزای عمومی (ولیدی) – جلد یک (کلیات)

۳۷- حقوق جزای عمومی (ولیدی) – جلد دو : در جرم

۳۸- حقوق جزای عمومی (ولیدی) – جلد سه : مسوولیت جزایی

۳۹- حقوق جزای عمومی (ولیدی) – جلد چهار : واکنش جامعه علیه جرم

۴۰- زمینه حقوق جزای عمومی (نوربها)

۴۱- قاعده مقابله به مثل در حقوق بین الملل از دید اسلام

۴۲- بررسی فقهی و حقوقی توهین به مقدسات و ادیان؛ چالش ها و راهکارها

۴۳- راهنمای طراحی نظام آمار عدالت کیفری

۴۴- گزارش‌های تخصصی حقوقی درباره مسائل روز (پژوهشکده مجازی حقوق)

۴۵- چکیده مقالات آسیب های اجتماعی ایران (انجمن جامعه شناسی ایران)

۴۶- پرونده ای برای «عدالت» (ترجمه مجموعه مقالات)

منبع: تبصره

:: موضوعات مرتبط: دانلود کتابهای حقوقی و فلسفه حقوق
متن کامل قانون مجازات اسلامی، مصوب 1390
91/12/12
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 0:31
نظر دهید
متن کامل قانون مجازات اسلامی، مصوب 1390
قانون مجازات اسلامی – جدید

برای دریافت متن کامل قانون مجازات اسلامی – جدید – نسخۀ مجلس شورای اسلامی در قالب فایل PDF اینجــــــــــــــــا کلیک نمایید.

برای دریافت متن کامل قانون مجازات اسلامی – جدید – نسخۀ موسسۀ مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش در قالب فایل PDF اینجــــــــــــــــاکلیک نمایید.

ابتدا کلیک راست کنید و سپس گزینه Save couple as را انتخاب نمایید.
منبع ماخذ :http://abolghasemshamabadi.blogfa.com/category/46
( وبسایت تخصصی فقه و حقوق )

Article source: http://www.blogylaw.com/forum/showthread.php?tid=7798

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code