موتور و ژنراتور توليد برق بدون سوخت با جاذبه زمين …

نوشته شده در موضوع تولید انرژی رایگان در 08 سپتامبر 2016
موتور و ژنراتور توليد برق بدون سوخت با جاذبه زمين ...

سیستمهای متفاوت دیگر اختلاف چگالی

89941 %25DA%2586%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%2520%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587%2520%25D8%25A8%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2586%2520%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25AE%25D8%25AA موتور و ژنراتور توليد برق بدون سوخت با جاذبه زمين ...7c284 qarina%2520free%2520topor موتور و ژنراتور توليد برق بدون سوخت با جاذبه زمين ...7c284 %25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2581%2520%25DA%2586%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2584%25DB%258C%2520%25D9%2588%2520%25D8%25AC%25D8%25B1%25D9%2585%2520%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2586 موتور و ژنراتور توليد برق بدون سوخت با جاذبه زمين ...

7c284 qarina%2520free موتور و ژنراتور توليد برق بدون سوخت با جاذبه زمين ...

جيوه قرمز


روش ساخت
سنگين ترين مايع فلزي

جهت ژنراتورها و مولدها و موتورهاي بدون سوخت

بهترين راه براي افزايش راندمان
ژنراتورهاي بدون سوخت با جاذبه زمين طراحي مهندس عليپور استفاده از دو مايع غير
حلال در هم با اختلاف چگالي بالا ميباشد اختلاف چگالي نفت و جيوه به اندازه كافي
بالا ميباشد كه دستگاه با راندمان كافي انرژي بدون سوخت توليد كند ولي براي كوچك
كردن ابعاد دستگاه و گاهش قيمت دستگاه ميبايست چگالي مايع فلزي جيوه را بالا تر
ببريم بالا ترين چگالي مايع ساخته شده جيوه قرمز با فرمولي محرمانه و چگالي حدود
 
23000 ميباشد كه با تركيب الياژهاي
فلزي سنگين حاصل از توليد راكتورهاي هسته اي و محلول كردن انها در جيوه بدست مي
ايد

نفت داراي چگالي 800 و اب داراي چگالي 1000 وجيوه داراي چگالي 13500 و سنگينترين فلز با بيشترين
چگالي فلز اوسميم يا اوسميوم
 
osmium با چگالي 22590 ميباشد حال با توجه به امكانات
محدود ما قادر به ساخت جيوه قرمز نبوده ولي ميتوانيم با حل كردن حدود
 
30 درصد فلزات سنگين يا فلز
اوسميوم در جيوه چگالي انرا به حدود
 
20000 برسانيم كه راندمان دستگاه
بالاتر رفته و نياز به جيوه فلزي نيز كم شده و حجم دستگاه و قيمت ان نيز كمتر
ميگردد

در صورت حل كردن تركيبات فلز اوسميوم يا
فلزات سنگين در اب چگالي اب را نيز تا حدود
 
4000 ميتوان افزايش داد و انرا بجاي
جيوه استفاده كرد و از اين مايع بعلاوه نفت ميتوان مولدهاي بدون سوخت ارزانتري
ساخت البته داراي راندمان كمتري از جيوه ميباشد

فلز جيوه تنها فلز مايع سنگين در دماي
معمولي بوده كه در اب نيز حل نميشود اگر از اين فلز در محلول اشباء شده الكتروليز
نمك طعام يا فلزات سنگين بعنوان قطب منفي استفاده كنيم در اين قطب بر خلاف قوانين
الكتروليز فلز قليايي يا فلزات سنگين ازاد شده و در جيوه حل ميگردد لذا برخي از
كشورها از اين روش با جيوه ضمن جداسازي فلزات قليايي در صنعت
 
 در راكتورهاي با قلب اب سبك و
سنگين نيز براي جدا كردن پلوتونيم و عناصر فلزي سنگين حاصل از واكنشهاي هسته اي
راكتور استفاده ميكنند

الياز جيوه با يكسري از فلزات سنگين نظير پلوتونيم و.. ميتواند در
ساخت بمب هاي اتمي كوچك استفاده گردد

جيوه مايع داراي فلزات سنگين با چگالي بالا در خيلي از پروژهاي
محرمانه هسته اي و مولدهاي بدون سوخت كاربرد فراواني دارد

در قديم انسانها ذرات طلاي موجود در بستر رودخانه ها را با استفاده
از يك ظرف حاوي چند كيلو جيوه جدا ميگردند ذرات طلاي مخلوط با شن در جيوه حل شده و
به ظرف ديگر منتقل ميشد در نهايت با حرارت دادن جيوه و بخار كردن ان ذرات طلا در
ته ظرف باقي ميماند در تمامي اين فرايندها كارگران بطور مستقيم با بخارات جيوه و
خود فلز جيوه در تماس بودند و انرا با دست لمس ميگردند كه بمرور زمان پس از سالها
موجب بيماري انها ميشد

لذا با پشرفت تكنولوژي و اشكار شدن اثرات دراز مدت جيوه بر سلامتي
اين روشها منسوخ شده است

هم اكنون از الياژ جيوه براي پر كردن
دندانها در كشور استفاده ميشود و ظاهرا نيز تاثير مخربي بر سلامتي افراد نداشته
است
 ؟؟ سميت جيوه در حالت فلزي ان كم بوده ولي
بخارات ان ميتواند از طريق دستگاه تنفسي جذب بدن شود كه بمرور زمان سبب پيدايش
برخي از ناراحتيها در انسان ميشود

جيوه داراي نقطه انجماد پاييني بوده و در
حدود
 
350 درجه به جوش مي ايد و بخار
ميگردد

جيوه تمامي فلزات غير از اهن را در خود حل ميكند لذا نبايد قطعات
فلزي را داخل ان كرد

دماسنجهاي شيشه اي و تب سنج ها و فشارسنجهاي قديمي و سنسورهاي
ارتعاشي و ضربه گير ماشين و لامپهاي كم مصرف و فلورسنت و.. حاوي جيوه هستند در
هنگام شكستن با يد از بخارات انها دوري كرده و جيوه ريخته شده را بدقت جمع اوري و
دفع نماييم

برخي اعتقاد دارند جيوه قرمز ميتواند حيات ابدي را براي انسان ايجاد
كند بهمين خاطر قيمت جيوه قرمز اصل بسيار بالا است كيلويي چهار ميليارد تومان ولي
جيوه معمولي كيلويي حدود صد هزار تومان ميباشد

شما دليل قيمت بالاي جيوه قرمز اصل را چه ميدانيد!!!


39f03 freeenergyoktestr%2520%25286%2529 موتور و ژنراتور توليد برق بدون سوخت با جاذبه زمين ...

****************

Article source: https://sites.google.com/site/alipouratom2/alipour-free-energy-generator

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code